MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI - ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE

Inauguracja działalności

Zapraszamy na wystawę fotograficzną: "Tramwaje szczecińskie w starym obiektywie"

Zajezdnia Tramwajowa Niemierzyn

ul. Niemierzyńska 18A
(Tymczasowe Biuro - ul. Lenartowicza 4)
71-441 Szczecin

Tel./Fax: 0 91 42 30 111
E-mail: dyrektor@zajezdnia.szczecin.art.pl

Zajezdnia tramwajowa Niemierzyn
projekt przebudowy
Projekt przebudowy zajezdni na muzeum


Zajezdnia Sztuki w sieci Internet
zajezdnia.szczecin.art.pl

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie istnieje od dnia 1 stycznia 2006-go roku. Jest najmłodszym polskim muzeum i najmłodszą szczecińską instytucją kultury. Muzeum przygotowuje się do przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac remontowych, które przekształcą dawną Zajezdnię Tramwajową Niemierzyn w nowoczesną placówkę kulturalną i naukową. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją planowanych adaptacji oraz prac modernizacyjnych w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki i Inkubatorze Organizacji Pozarządowych na terenie dawnej zajedni.


Uchwała Nr XLV/872/05
Rady Miasta Szczecin z dnia 07 listopada 2005.

Statut Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie - PDF (69 kB)

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:
Dozór terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki

Szczecińskie Towarzystwo Miłoœników Komunikacji Miejskiej

www.mkm.szczecin.pl